Master Media FZ LLC

Media Zone- Abu Dhabi (twofour54)

Park Rotana bldg.

P.O. Box 77915, Abu Dhabi

UAE

+971 2 401 2811

+971 55 881 7437

info@master-media.tv

twofour54 Park Rotana Building